Нека се запознаем с главните действащи лица

Това е обнародваната промяна за финансирането на пациенти с ултракъсо черво, като Делян: линк.

В нея тоталното парентерално хранене, което спасява живота на пациенти като него е формулирано като „периодично поддържащо заместително лечение извън фазата на активно лечение“. Приетата сума от 980 лв отговаря на 10 храни, без необходимите консумативи и допълнителни медикаменти. Допълнителните документи (ценоразпис и списък с имена на чиновници) можете да разгледате в сайта на Делян, teamdelyan.com.

Тук искам да направя едно сравнение. Пациентите, които чакат за сърдечна трансплантация са прикачени към помпа, която изпомпва кръвта вместо неработещото сърце. Дали това също е „периодично поддържащо заместително лечение извън фазата на активно лечение“? Защото случая е аналогичен, само органът е друг.

Делян има нужда от венозно хранене за да дочака животоспасяваща операция – трансплантация на тънко черво. Неговата дарителска сметка е отворена, защото чиновници са решили да го оставят на произвола на съдбата. В момента ние решаваме съдбата на този човек. От нас зависи той да оцелее докато се преборим за правата му, честитката за МЗ е вече на път. Всеки от нас заслужава живот!

__________________________________

Дарителската сметка на Делян е отворена и към момента целта ни е да събираме по 3500 лв. месечно необходими за парентерална храна, лекарства и консумативи, до трансплантацията. Цената на портативната помпа е 1900 лв., с медицинска раница за 250 лв. (еднократно).
Делян Митрев
Първа Инвестиционна Банка
BG81FINV91501317462368
(BGN)

Сметката е благотворителна и средствата се използват под контола на банката единствено за лечението на Делян.