“We take care of the future best by taking care of the present now”

Благодарим на всички, които помагат за кампанията на Делян!


Това е помощ не само за неговото моментно състояние, но и за бъдещето на всеки един от нас, който може утре да бъде в тази позиция.
Заедно с оцеляването на този прекрасен човек ние, с ваша помощ, се борим да променим законово пътя, така че всеки гражданин на България да има равни права за лечение. Защото ако утре пострада някой човек, който няма възможността а също и приятелите които да се преборят за него, то този човек ще умре в мъки, както се е случвало.
Нека спрем това завинаги!
Лечение има и ние ще преборим системата!